redakcja:
michael fleischer (redaktor naczelny)
agnieszka książek (redakcja i kontakt z autorami)
annette siemes
michał grech (redakcja techniczna)
krzysztof moszczyński (redakcja techniczna)
korekta:
dominika wączek
oprogramowanie:
wojciech zieliński
design:
grzegorz kaczmarek
maria potężny–jakubowicz
kontakt / wydawca:
redakcja@cd-magazine.uni.wroc.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikaci Społecznej
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław
pokój 205
ISSN 2083-683X
mail do redakcji
wyślij