program merytoryczny czasopisma

communication design czyli projektowanie komunikacji. paradygmat konstruktywistyczny teorii komunikacji. teoria systemów w badaniach komunikacji. interdyscyplinarne badania empiryczne komunikacji.

obszary tematyczne

nowoczesne społeczeństwo. design. estetyka. proces projektowy. proces komunikacyjny. corporate communication. corporate identity. reklama. nie-dualistyczne strategie komunikacyjne. świat przeżyć. forma. kod-marka-znak. wabi-sabi.